Christina modtager betalinger per episode af Feminist På Prøve